LOGO
pl en

40 pkt MNiSW dla Psychiatrii i Psychologii Klinicznej

Szanowni Autorzy, Drodzy Czytelnicy,

informujemy, że 18 lutego 2021 r. Minister Edukacji i Nauki w komunikacie o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zwiększył liczbę punktów przypisaną „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” do 40 (z 20):

Psychiatria i Psychologia Kliniczna – Journal of Psychiatry and Clinical Psychology (1644-6313, 2451-0645): 40 pkt (przypisane dyscypliny naukowe: nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o zdrowiu; psychologia)

Zapraszamy do publikowania na naszych łamach wyników Państwa pracy naukowej.

Redakcja Psychiatr Psychol Klin