LOGO
pl en

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza psychopatologii”, 27 maja 2022 r.

Zespół PsychoMOCni serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową zatytułowaną „Oblicza psychopatologii”, która odbędzie się 27 maja 2022 roku w trybie zdalnym (za pośrednictwem platformy MS Teams). Obrady nasze pragniemy poświęcić problematyce szeroko rozumianej psychopatologii, zwłaszcza w ujęciu (bio)medycznym, psychologicznym, socjologicznym, filozoficznym i kulturowym. Interesować nas będzie zarówno psychiatryczna analiza osobowości dyssocjalnej, w tym jej kliniczny obraz, jak i poszczególne jej cechy, reprezentacje i konkretyzacje. Przyjrzymy się m.in. specyfice konstrukcji psychologicznej morderców, przestępców, terrorystów, zamachowców, schizofreników, socjopatów i psychopatów. Zwrócimy także uwagę na strukturę osobowości samobójców, narcyzów, osób uzależnionych, współuzależnionych, ponadprzeciętnie uzdolnionych, inteligentnych czy uduchowionych. Konferencja pozwoli nie tylko ukazać różnorodne oblicza psychopatologii w świetle najnowszych badań naukowych, ale i – być może – zredefiniować granice między normą a dysfunkcją, zdrowiem a chorobą, geniuszem a szaleństwem.

Zgłoszenia i terminy

  • uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne
  • prosimy o nadsyłanie abstraktów o długości do 1200 znaków (ze spacjami) do dnia 30 kwietnia 2022 roku na adres mailowy: marek_blaszczyk@onet.eu
  • informacja o kwalifikacji abstraktów zostanie przesłana do 15 maja 2022 roku

Komitet naukowy i organizacyjny

  • Anna Florkowska, liderka zespołu PsychoMOCni
  • dr Marek Błaszczyk, sekretarz konferencji

Serdecznie zapraszamy!

 

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Oblicza psychopatologii

27 maja 2022 r.

 

Program konferencji

 

8:45 – rozpoczęcie konferencji

 

Sesja I

9:00–9:20 – prof. UMCS dr hab. Andrzej Kapusta (UMCS), Doświadczenie, narracja, psychopatologia

9:20–9:40 – dr hab. Tomasz Olchanowski (UwB), Pustka po duszy. Psychologia archetypowa wobec dychotomii zdrowia i choroby

9:40–10:00 – dyskusja

 

Sesja II

10:00-10:20 – dr hab. Monika Kotowska (UWM), Wpływ psychopatii na odpowiedzialność karną. Wybrane problemy

10:20–10:40 – dr Anna Więcek-Durańska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej), Kobiety jako sprawczynie zgwałceń ze szczególnym okrucieństwem

10:40–11:00 – mgr Jarosław Gibas (Fundacja Hinc Sapientia), Wpływ interakcji psychopatologicznych na dynamikę relacji. Dlaczego przy pewnych osobach czujemy się źle?

11:00–11:20 – dyskusja i przerwa kawowa

 

Sesja III

11:20–11:40 – dr Angelika Kleszczewska-Albińska (Wyższa Szkoła Menedżerska), Narcyz cierpiący czy zadający cierpienie? Praca z osobami z narcystycznym zaburzeniem osobowości w świetle terapii schematu

11:40–12:00 – mgr Daria Żukowska (UG), Ofiara jako forma narcyzmu