LOGO
EN

2005, Vol 5, No 4


Czy istnieją zaburzenia funkcji poznawczych specyficzne dla jadłowstrętu psychicznego?
Anna Śmiech, Jolanta Rabe-Jabłońska
DOI:

Zmiana nasilenia objawów pozytywnych, negatywnych oraz psychopatologii ogólnej (PANSS) u chorych na schizofrenię po 6 tygodniach augmentacji terapii lekami przeciwpsychotycznymi – glicyną lub donepezilem
Jolanta Rabe-Jabłońska, Dominik Strzelecki
DOI:

Stan psychiczny i obraz własnego ciała mężczyzn uprawiających intensywny trening siłowy
Paweł Kropiwnicki, Jolanta Rabe-Jabłońska
DOI:

Poszukiwanie biologicznych markerów schizofrenii
Małgorzata Urban
DOI:

Obraz kliniczny i przebieg schizofrenii oraz zasady leczenia w zależności od współwystępującego używania substancji psychoaktywnych
Anna Dietrich-Muszalska
DOI: