LOGO
EN

2006, Vol 6, No 3


Zaburzenia psychiczne związane z antykoncepcją hormonalną
Anna Śmiech, Jolanta Rabe-Jabłońska
DOI:

Konstrukcja i walidacja kwestionariusza do badania poczucia kontroli dla dzieci w wieku szkolnym
Krystyna A. Mathiak, Agnieszka Seget, Katarzyna Karzel, Marta Majewska, Paweł Ostaszewski
DOI:

Lęk separacyjny a historia życia
Małgorzata Dąbkowska
DOI:

Migrena u dzieci i młodzieży. Zasady rozpoznania i terapii ze szczególnym uwzględnieniem problemów psychologicznych
Janusz Wendorff, Barbara Wiśniewska
DOI:

Rozumienie zachowań autodestrukcyjnych młodzieży. Analiza porównawcza na przykładzie dwóch pacjentek – z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego i z depresyjnymi zaburzeniami zachowania
Małgorzata Janas-Kozik, Irena Krupka-Matuszczyk, Antoni Jakubczyk, Joanna Hyrnik, Joanna Albert
DOI:

Studium kliniczne udaremnienia rozwoju psychoseksualnego u kobiety z zespołem Downa
Joanna Lessing
DOI: