LOGO
EN

2007, Vol 7, No 3


Depresja, lęk i strategie radzenia sobie ze stresem w bulimii psychicznej
Anna Brytek
DOI:

Empatia studentów wydziału lekarskiego i jej związek z preferowaną specjalizacją medyczną
Agnieszka Pawełczyk, Tomasz Pawełczyk, Jan Bielecki
DOI:

Obiektywna ocena aktywności dzieci z diagnozą ADHD
Małgorzata Dąbkowska, Tadeusz Pracki, Daria Pracka
DOI:

Redukcja objawów klinicznych hiperprolaktynemii oraz zmiana stężeń prolaktyny w trakcie jednoczesnego przyjmowania leków psychotropowych, w tym leków przeciwpsychotycznych, i bromokryptyny
Zbigniew Barszcz, Sławomir Mucha, Jolanta Rabe-Jabłońska
DOI:

Stan psychiczny i jakość życia matek opiekujących się dziećmi z upośledzeniem umysłowym jako czynniki wpływające na jakość opieki
Ilona Baleja-Stawicka, Jolanta Rabe-Jabłońska
DOI:

Współwystępowanie schizofrenii i uzależnienia od substancji psychoaktywnych – rozpoznanie, obraz kliniczny, przebieg i leczenie
Marta Dodos, Aleksandra Lewandowska
DOI: