LOGO
EN

2007, Vol 7, No 4


Metody neuropsychologicznej oceny deficytów poznawczych w schizofrenii – przegląd narzędzi oraz wybrane aspekty metodologiczne ich zastosowania
Agnieszka Pawełczyk, Tomasz Pawełczyk
DOI:

Głuchota i niedosłuch u osób hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych
Anna Szymanek, Adam Zaborowski, Iwona Kłoszewska
DOI:

Porównanie wpływu działania leków przeciwpsychotycznych – I generacji (haloperidolu) i II generacji (klozapiny, olanzapiny i risperidonu) – na peroksydację lipidów osocza in vitro
Anna Dietrich-Muszalska, Jolanta Rabe-Jabłońska
DOI:

Występowanie objawów depresyjnych u młodych diabetyków i ich związek z efektywnością leczenia cukrzycy
Sylwia Szymańska
DOI:

Historia rozwoju pojęcia inteligencji emocjonalnej
Anna Szczepaniak, Karolina Jabłkowska
DOI:

Ośrodkowe antycholinergiczne objawy niepożądane leków przeciwpsychotycznych
Małgorzata Urban
DOI: