LOGO
EN

2008, Vol 8, No 1


Trudności szkolne/akademickie w rok po I epizodzie schizofrenii, zależnie od płci i wieku badanych, obciążenia rodzinnego schizofrenią, czasu nieleczonej psychozy, nasilenia jej objawów przed leczeniem i stopnia uzyskanej poprawy stanu psychicznego
Kamila Wojtczak, Tomasz Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska, Grzegorz Nawarski
DOI:

Standardy leczenia zaburzeń odżywiania
Jolanta Rabe-Jabłońska, Tomasz Pawełczyk, Cezary Żechowski, Marek Jarema
DOI:

Dzienny Ośrodek Terapeutyczny dla Młodzieży – struktura, oferta, perspektywy
Paweł Kropiwnicki, Jarosław Rakoczy, Grażyna Marcjanik, Iza Sakwa
DOI:

Relacje z rodzicami i rówieśnikami – ich wpływ na funkcjonowanie adolescentów
Marta Maryl, Andrzej Korolczuk
DOI: