LOGO
EN

2008, Vol 8, No 4


Egzogenne wielonienasycone kwasy tłuszczowe mogą poprawiać sprawność wybranych funkcji poznawczych
Agnieszka Pawełczyk, Tomasz Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska
DOI:

Czynniki ryzyka i konsekwencje doświadczania przemocy fizycznej wśród młodzieży
Agnieszka Gmitrowicz, Aleksandra Lewandowska
DOI:

Stosowanie preparatów przeciwpsychotycznych o przedłużonym działaniu – depot, u chorych pacjentów przyjętych do szpitala na podstawie art. 24 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: dylematy medyczne, prawne i etyczne
Błażej Kmieciak
DOI:

Mechanizm działania jonów litu w ośrodkowym układzie nerwowym
Oliwia Gawlik, Jolanta Rabe-Jabłońska
DOI:

Pamięć w modelu neuropsychologicznym
Grzegorz Grzegorczyk
DOI: