LOGO
EN

2009, Vol 9, No 2


Znaczenie obrazu partnera w kształtowaniu się matczynej reprezentacji dziecka u kobiet w ciąży
Emilia Andrasiak, Milena Gracka-Tomaszewska
DOI:

Analiza profilów osobowości, temperamentu oraz płci psychologicznej w kontekście Heteroseksualnej – Homoseksualnej Skali Kinseya
Marcin Kwiatkowski
DOI:

Poziom inteligencji emocjonalnej u młodocianych pacjentów dokonujących samouszkodzeń
Anna Szczepaniak, Karolina Jabłkowska, Agnieszka Gmitrowicz
DOI:

Skuteczność wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w zespole nadpobudliwości psychoruchowej w świetle randomizowanych badań klinicznych
Magdalena Grygo, Tomasz Wolańczyk
DOI:

Stres a czynność układu neuroendokrynnego
Olga Józefowicz, Jolanta Rabe-Jabłońska
DOI:

Myślenie w kategoriach przyczynowo-skutkowych w modelu neuropsychologicznym
Grzegorz Grzegorczyk
DOI:

Urojenia zmiany płci w obrazie klinicznym schizofrenii paranoidalnej – opis przypadku
Małgorzata Urban, Jolanta Rabe-Jabłońska
DOI: