LOGO
EN

Wpływ poczucia intymności na reprezentację dziecka u kobiet w ciąży

Magdalena Gąsiorowska, Milena Gracka-Tomaszewska

Affiliacja i adres do korespondencji
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (1), p. 37-41
Streszczenie

Każda kobieta posiada wyobrażenia dotyczące swojej relacji z partnerem. Wpływają na nie rzeczywiste zachowania mężczyzny, które mogą się zmieniać w zależności od składających się na nie proporcji lęku, złości, smutku czy zadowolenia. Celem opisanego badania było zweryfikowanie hipotezy, czy poczucie intymności w związku partnerskim wpływa na samopoczucie kobiety w ciąży, a co za tym idzie – na jej reprezentację dziecka. Badaniem objęto grupę kobiet w ciąży, w różnym wieku, o różnym statusie materialnym i wykształceniu, pozostających w stałym związku z partnerem. Udało się uzyskać potwierdzenie dla obu głównych hipotez. Wyniki badania pokazują, że poczucie intymności w związku koreluje z samopoczuciem kobiety w ciąży. Na podstawie tych wyników można przypuszczać, że im lepsze jest samopoczucie kobiety i im większe jest jej poczucie bezpieczeństwa w ważnych relacjach, tym częściej przejawia ona tendencję do traktowania dziecka jako odrębnej istoty i nadawania mu indywidualnych właściwości. Dlatego bardzo istotna jest jakość relacji kobiety z jej partnerem. Wzajemna bliskość, intymność i ciepło dają kobiecie poczucie bezpieczeństwa. Jeśli kobieta czuje się w związku pewnie, a relacja między partnerami jest oparta na zaufaniu i wzajemnym szacunku, kobieta może skupić się na budowaniu relacji z dzieckiem w czasie ciąży. Dobry związek jest przestrzenią, w której kobieta może wyrażać liczne, często sprzeczne i gwałtowne uczucia powstające w niej podczas ciąży. Możliwość ich wyrażenia sprzyja dobremu samopoczuciu, a w rezultacie – budowaniu więzi z dzieckiem.

Słowa kluczowe
reprezentacja dziecka u matki, intymność w związku, reprezentacja partnera, reprezentacja dziecka w czasie ciąży, reprezentacja siebie jako matki, reprezentacja partnera jako ojca, rola ojca