LOGO
EN

Zamiana apteczna leków przeciwpsychotycznych – perspektywa pacjentów leczonych z rozpoznaniem schizofrenii

Sławomir Murawiec

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (4), p. 208–211
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0031
PlumX metrics:
Streszczenie

Niestosowanie się pacjentów cierpiących na schizofrenię do zaleceń dotyczących farmakoterapii lub niepełna współpraca w tym zakresie stanowią poważny problem, ograniczający możliwości prowadzenia skutecznej długoterminowej terapii. Przedwczesne przerywanie kuracji bądź pomijanie niektórych dawek zwiększają ryzyko takich niekorzystnych następstw braku współpracy w leczeniu farmakologicznym, jak nawrót psychozy, hospitalizacje, agresja, próby samobójcze, obciążenie rodzin i koszty ponoszone przez system opieki zdrowotnej. Toteż rozpoznanie czynników rzutujących na przestrzeganie zaleceń przez chorych ma doniosłe znaczenie praktyczne. Jednym z potencjalnie istotnych czynników jest zamiana leków oryginalnych na generyczne albo jednego leku generycznego na inny dokonywana w aptece bez wiedzy lekarza.