LOGO
pl en

Dekompensacja psychotyczna w przebiegu jadłowstrętu psychicznego, problem braku współpracy pacjentki w leczeniu – opis przypadku

Ida Zasada1,2, Krzysztof Maria Wilczyński1,2, Mateusz Klauza2, Joanna Hyrnik1,2, Ireneusz Jelonek1,2, Małgorzata Janas-Kozik1,2
Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (1), p. 85–90
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0011
Streszczenie

Jadłowstręt psychiczny jest zaburzeniem charakteryzującym się istotnym spadkiem masy ciała, często współistniejącym z innymi chorobami psychicznymi. W jego przebiegu mogą się pojawiać objawy psychotyczne. Co więcej, istnieją badania wskazujące na to, iż objawy jadłowstrętu mogą stanowić prodrom psychozy. W artykule przedstawiono pacjentkę, u której rozpoznano jadłowstręt psychiczny, jednakże początkowe leczenie – ukierunkowane na przywrócenie odpowiedniej masy ciała – nie przynosiło efektów, zaś wyraźna poprawa nastąpiła dopiero po włączeniu neuroleptyku. W początkowej fazie pacjentka wycofała zgodę na hospitalizację i została wypisana z oddziału. Rodzice zwrócili się o skierowanie córki na leczenie w trybie wnioskowym. Sąd rodzinny zdecydował o zobowiązaniu do leczenia na podstawie zarządzeń opiekuńczych. Umożliwiło to wdrożenie dalszej terapii już po tygodniu od wycofania przez chorą zgody na hospitalizację. Przypadek ten stanowi tło do dyskusji o leczeniu na oddziale psychiatrii pacjentek o zbliżonym obrazie klinicznym bez ich zgody.

Słowa kluczowe
jadłowstręt psychiczny, zaburzenia psychotyczne, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego