LOGO
pl en

Zachowania internalizacyjne i cechy osobowości typu borderline jako mediatory zależności między doświadczeniami traumatycznymi a zachowaniami antyspołecznymi u młodzieży przestępczej

Rasa Barkauskiene, Asta Adler, Danguole Cekuoliene, Lina Gervinskaite-Paulaitiene

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (1), p. 7–12
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0001
Streszczenie

Wstęp: W kontekście aktualnych badań opisywana jest zależność między traumatycznymi lub negatywnymi doświadczeniami z dzieciństwa, aspektami zdrowia psychicznego i problemami behawioralnymi u młodzieży przestępczej. W naszym badaniu wprowadzamy wymiar heterogeniczności zachowań antyspołecznych, aby uzyskać lepszy wgląd w rolę zachowań internalizacyjnych i cech osobowości typu borderline jako czynników wynikających z traumatycznych przeżyć i prowadzących do zachowań agresywnych i łamania norm u nastolatków. Cel: Analiza mediacyjnej roli zachowań internalizacyjnych i cech osobowości typu borderline w zależności między doświadczeniami traumatycznymi a dwiema formami zachowania antyspołecznego – agresji i łamania norm. Metoda: Osiemdziesięciu ośmiu uczestników w wieku nastoletnim (77,3% płci męskiej; Mwieku = 14,69; SD = 1,51) zakwalifikowanych do programu modyfikacji zachowania wypełniło kwestionariusz samooceny Youth Self-Report (YSR 11/18), kwestionariusz doświadczeń w dzieciństwie Childhood Experiences Questionnaire (CEQ, zaadaptowany przez Gervinskaite-Paulaitiene i Barkauskiene na podstawie kwestionariusza Adverse Childhood Experiences Questionnaire i skali Adverse Childhood Experiences Score Calculator) oraz kwestionariusz Borderline Personality Features Scale for Children-11 (BPFSC-11). W analizach statystycznych wykorzystano dwa modele mediacji wielokrotnej z dwoma mediatorami równoległymi. Wyniki: Badanie wykazało, że na zależność pomiędzy doświadczeniami traumatycznymi a agresją wpływają cechy osobowości typu borderline, natomiast objawy internalizacyjne oddziałują na związek między negatywnymi doświadczeniami z dzieciństwa a łamaniem norm. Wnioski: Poznanie mediacyjnej roli zachowań internalizacyjnych i cech osobowości typu borderline w zależności pomiędzy doświadczeniami traumatycznymi a agresją i łamaniem norm przyczynia się do zrozumienia czynników prowadzących do zachowań antyspołecznych, co może być wykorzystywane przy opracowywaniu odpowiednich programów interwencyjnych.

Słowa kluczowe
młodzież, trauma, zachowania antyspołeczne, zachowania internalizacyjne, cechy osobowości typu borderline