LOGO
EN

Studium przypadku jako narzędzie wczesnej interwencji

Xinrui Li1, Milon Potmesil2

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (2), p. 232–236
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0024
PlumX metrics:
Streszczenie

Praca opisuje funkcjonowanie środowiska rodzinnego dziecka niepełnosprawnego oraz proces realizacji wczesnej interwencji. Profesjonalne wsparcie psychologiczne oraz w zakresie pedagogiki specjalnej koncentruje się na mocnych i słabych stronach danej rodziny. Autorzy podkreślają potrzebę skutecznej komunikacji w rodzinie oraz komunikacji ze specjalistami, jak również znaczenie opieki kontrolnej oraz ochrony socjalnej dzieci i innych członków ich rodzin.

Słowa kluczowe
studium przypadku, dziecko niepełnosprawne, wczesna interwencja