LOGO
pl en

Jak pomagać ludziom w odzyskaniu kontroli nad własnym życiem? Wprowadzenie do terapii metodą poziomów

Jakub Grzegrzółka1,2,3, Warren Mansell3

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (1), p. 45–59
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0005
Streszczenie

W świecie psychoterapii istnieje wiele nurtów. Mimo odmiennych założeń teoretycznych i metod pracy z pacjentem badania wykazują jednak porównywalną skuteczność różnych terapii. Na przestrzeni ostatnich lat podjęto liczne próby zrozumienia takiego stanu rzeczy – badano specyficzne lub wspólne czynniki leczące. Sugeruje się, że dalsze badania powinny się skupiać na zrozumieniu czynników stojących za powstawaniem problemów natury psychologicznej i czynników wpływających na proces zmiany w psychoterapii. W niniejszej pracy przedstawiamy teorię kontroli percepcyjnej (perceptual control theory), która – jako naukowo uzasadniona teoria – umożliwia integrację wiedzy i praktyki. Wyjaśnione przez nas reguły transdiagnostyczne pozwolą zrozumieć zarówno proces powstawania objawów emocjonalnych, jak i proces zmiany w psychoterapii. Głównym celem artykułu jest przedstawienie wprowadzenia do terapii metodą poziomów (method of levels therapy), która została stworzona jako bezpośrednie zastosowanie założeń teorii kontroli percepcyjnej. Opisowi procedur terapeutycznych towarzyszą przykłady kliniczne.

Słowa kluczowe
psychoterapia, terapia metodą poziomów, teoria kontroli percepcyjnej, terapia transdiagnostyczna