LOGO
EN

Prześlij arykuł

Prace wraz z załącznikami należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem systemu do elektronicznej obsługi manuskryptów.

Artykuły w „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” są publikowane w języku polskim i angielskim. Do Redakcji należy przesłać pracę w języku angielskim, w języku polskim lub w obydwu językach, pod warunkiem że praca została przetłumaczona profesjonalnie.

W przypadku przesłania pracy w języku polskim Redakcja może, w porozumieniu z Autorom, dokonać tłumaczenia na język angielski – na koszt Autorów. Więcej informacji na ten temat: http://psychiatria.com.pl/index.php/oplata-za-tlumaczenie.