LOGO
EN

2008, Vol 8, No 3


Niepokojące zachowania dzieci w wieku przedszkolnym a styl radzenia sobie ze stresem ich matek
Maciej Wojciech Pilecki, Jadwiga Sobolewska-Bertman, Barbara Anna Cichocka, Małgorzata Kowal, Dominika Balachowska, Alicja Strycharczyk
DOI:

Socjoekonomiczne uwarunkowania doświadczania przemocy domowej przez dzieci
Julita Świtalska, Sylwia Szymańska
DOI:

Związek objawów depresyjnych u młodzieży z doświadczaniem przemocy domowej w dzieciństwie
Sylwia Szymańska, Julita Świtalska
DOI:

Poczucie umiejscowienia kontroli oraz nadzieja podstawowa jako cechy korelujące z psychicznym przystosowaniem do choroby nowotworowej u kobiet z rakiem piersi – doniesienie wstępne
Joanna Kot, Katarzyna Kaczor, Józef Kocur
DOI:

Procesy emocjonalne w schizofrenii
Iwona Makowska, Krystyna Rymarczyk, Iwona Kłoszewska
DOI: