LOGO
EN

2009, Vol 9, No 4


Zmiana parametrów elektrookulograficznych u chorych na schizofrenię leczonych glicyną. Wyniki prospektywnego badania otwartego
Dominik Strzelecki, Jolanta Rabe-Jabłońska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2009, 9 (4), p. 223-232
DOI:

Związek obrazu siebie z depresyjnością u dziewcząt z różnymi typami zaburzeń odżywiania się
Maciej Wojciech Pilecki, Barbara Józefik
233 PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2009, 9 (4), p. 233-241
DOI:

Style radzenia sobie ze stresem i zespół wypalenia zawodowego u studentów ratownictwa medycznego i ratowników medycznych
Katarzyna Nowakowska, Karolina Jabłkowska-Górecka, Alina Borkowska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2009, 9 (4), p. 242-248
DOI:

Funkcjonowanie emocjonalne młodzieży dokonującej samouszkodzeń
Magdalena Kostyła, Anna Szczepaniak, Agnieszka Gmitrowicz
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2009, 9 (4), p. 249-261
DOI:

Uzupełnianie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w diecie może modyfikować przebieg schizofrenii: dane z badań epidemiologicznych i klinicznych otwartych
Cecylia Smug, Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2009, 9 (4), p. 262-269
DOI:

Potencjalna rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w terapii schizofrenii oraz profilaktyce wtórnej wśród osób zagrożonych rozwojem psychozy: dane z randomizowanych, kontrolowanych placebo badań klinicznych oraz metaanaliz
Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2009, 9 (4), p. 270-277
DOI: