LOGO
EN

2010, Vol 10, No 3


Wybrane funkcje wykonawcze u dzieci z ADHD w młodszym wieku szkolnym
Aneta Rita Borkowska, Beata Scholz
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (3), p. 141-154
DOI:

Specyfikacja interakcji wychowawczej matek dzieci z ADHD
Monika Szaniawska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (3), p. 155-168
DOI:

Czy impulsywność w ADHD ma komponenty temperamentalne?
Małgorzata Lipowska, Dorota Dykalska-Bieck
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (3), p. 169-181
DOI:

Psychoterapia ADHD
Artur Kołakowski
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (3), p. 182-188
DOI:

Genetyczne podłoże współwystępowania ADHD i dysleksji rozwojowej
Anna Wysocka, Małgorzata Lipowska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (3), p. 189-194
DOI:

Czego dowiedzieliśmy się o ADHD dzięki czynnościowym badaniom neuroobrazowym?
Małgorzata Dąbkowska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (3), p. 195-199
DOI:

Czego dowiedzieliśmy się o ADHD dzięki strukturalnym badaniom neuroobrazowym?
Małgorzata Dąbkowska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (3), p. 200-204
DOI:

Trudna diagnoza – dylematy rzetelnej oceny ADHD u dorosłych pacjentów. Część I. Obraz kliniczny, trudności diagnostyczne, leczenie
Monika Szaniawska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (3), p. 205-210
DOI:

Trudna diagnoza – dylematy rzetelnej oceny ADHD u dorosłych pacjentów. Część II. Proces diagnozy i diagnoza różnicowa
Monika Szaniawska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (3), p. 211-217
DOI:

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z ADHD w polskim systemie oświatowym
Anna Borkowska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (3), p. 218-223
DOI:

OPINIE EKSPERTÓW: Aktualna interdyscyplinarna opinia ekspercka w ramach programu „Dziecko i świat za pan brat” dotycząca proponowanych modeli rozwiązań odnośnie do kompleksowego podejścia do postępowania w ADHD
Mirosław Dąbkowski, Małgorzata Gambin, Barbara Steinborn
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (3), p. 224-234
DOI: