LOGO
EN

2010, Vol 10, No 4


Deficyty językowe w zespole Aspergera jako możliwy wyraz dysfunkcji prawopółkulowej
Anita Bryńska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (4), p. 247-253
DOI:

Ocena niezależnych czynników ryzyka konwersji w psychozę w grupie osób z wysokim ryzykiem rozwoju zaburzeń psychotycznych
Marta Gawłowska, Jolanta Rabe-Jabłońska, Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (4), p. 254-266
DOI:

Ultrasonograficzna ocena dojrzałości narządu rodnego u dziewcząt chorych na jadłowstręt psychiczny na początku leczenia – związek z historią miesiączkowania
Gabriela Jagielska, Celina Tomaszewicz-Libudzic, Michał Brzewski, Zofia Majkowska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (4), p. 267-274
DOI:

Zastosowanie terapii behawioralno-poznawczej w leczeniu osób znajdujących się w grupie ryzyka zachorowania na psychozę – przegląd badań
Agnieszka Pawełczyk, Tomasz Pawełczyk, Dorota Pabich-Zrobek, Artur Kołakowski, Jolanta Rabe-Jabłońska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (4), p. 275-281
DOI:

Przymusowa hospitalizacja psychiatryczna w trybie wnioskowym, w kontekście poszanowania praw pacjenta poradni zdrowia psychicznego
Błażej Kmieciak
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (4), p. 282-287
DOI:

Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w etiopatogenezie i leczeniu zaburzeń psychicznych
Tomasz Pawełczyk, Magdalena Kotlicka-Antczak, Anna Dietrich-Muszalska, Magdalena Grygo, Kamila Krawczyk, Tomasz Wolańczyk, Janusz Rybakowski, Jolanta Rabe-Jabłońska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (4), p. 288-297
DOI:

Rozwój diagnostyki poalkoholowego spektrum zaburzeń rozwojowych – przegląd narzędzi diagnostycznych
Małgorzata Klecka, Małgorzata Janas-Kozik, Irena Krupka-Matuszczyk
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (4), p. 298-302
DOI:

Uczenie wstępnej konceptualizacji poznawczej na podstawie postaci z bajek i literatury pięknej
Artur Kołakowski, Agnieszka Pawełczyk
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (4), p. 303-310
DOI: