LOGO
EN

2011, Vol 11, No 1


Badanie poziomu agresywności ogólnej i poszczególnych jej podskal u młodzieży z zachowaniami autoagresywnymi
Olga Fałek, Tomasz Pawełczyk, Agnieszka Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (1), p. 6-14
DOI:

Obraz siebie pacjentów po zawale serca a postawa troski o siebie
Maciej Wilski
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (1), p. 15-25
DOI:

Manifestacja kliniczna zespołu depresyjnego u dziecka z poalkoholowym uszkodzeniem płodu
Małgorzata Janas-Kozik, Agnieszka Gawęda, Agata Cichoń-Lenart, Małgorzata Klecka, Irena Krupka-Matuszczyk
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (1), p. 26-30
DOI:

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 3 grudnia 2010 roku – analiza socjologiczno-prawna
Błażej Kmieciak
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (1), p. 31-36
DOI:

Wpływ poczucia intymności na reprezentację dziecka u kobiet w ciąży
Magdalena Gąsiorowska, Milena Gracka-Tomaszewska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (1), p. 37-41
DOI:

Triada zamiast diady – rola partnera i ojca w życiu rodzinnym
Magdalena Gąsiorowska, Milena Gracka-Tomaszewska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (1), p. 42-45
DOI:

Deficyty komunikacyjne w zespole Aspergera
Anita Bryńska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (1), p. 46-50
DOI:

Pamięć autobiograficzna
Aleksandra Walczak, Barbara Wiśniewska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (1), p. 51-54
DOI:

Wczesnodziecięca niepłynność mówienia – opis przypadku
Jolanta Dunaj, Zbigniew Tarkowski
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (1), p. 55-58
DOI:

Prowokacja odrzucenia czy pragnienie bliskości? Znaczenie relacji rodzic zastępczy – dziecko dla niwelowania deficytów wynikających z diagnozy „zaburzenia więzi”
Marta Nowak, Agnieszka Gawęda, Małgorzata Janas-Kozik
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (1), p. 59-63
DOI: