LOGO
EN

2011, Vol 11, No 4


Przyczyny gorszych wyników położniczych u kobiet chorujących na schizofrenię
Ewa Barasińska‑Tarka, Iwona Kłoszewska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (4), p. 206-213
DOI:

Nasilenie agresji i poczucie kontroli u samouszkadzającej się młodzieży leczonej psychiatrycznie
Agnieszka Gmitrowicz, Dorota Warzocha, Paweł Kropiwnicki
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (4), p. 214-223
DOI:

Analiza zależności samookaleczeń i tatuowania w grupie osób prezentujących obie cechy
Arkadiusz Jasek, Adrian Kostulski, Agnieszka Gmitrowicz
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (4), p. 224-231
DOI:

Homofobia, homouprzedzenie czy homosceptycyzm?
Andrzej Margasiński
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (4), p. 232-237
DOI:

Leczenie schizofrenii elektrowstrząsami oraz lekami przeciwpsychotycznymi, łącznie z elektrowstrząsami
Emilia Kołodziej‑Kowalska, Jolanta Rabe‑Jabłońska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (4), p. 238-242
DOI:

Dylematy etyczno‑prawne związane z hospitalizacją psychiatryczną kobiety w ciąży
Błażej Kmieciak
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (4), p. 243-249
DOI:

Zaburzenia regulacji złości z dysforią. Prodrom choroby afektywnej dwubiegunowej czy depresji?
Jolanta Rabe‑Jabłońska, Marta Gawłowska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (4), p. 250-254
DOI:

Zespół PANDAS. Opis przypadku
Monika Cybertowicz, Marta Półgrabia
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (4), p. 255-258
DOI:

Doświadczanie choroby nowotworowej przez pacjentów z chorobami psychicznymi: schizofrenią oraz dużą depresją – doniesienie wstępne
Magdalena Piegza, Piotr Ścisło, Jarosław Sobiś, Piotr W. Gorczyca, Agnieszka Wesecka, Marcin Kozak
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2011, 11 (4), p. 259-261
DOI: