LOGO
EN

2012, Vol 12, No 1


Zmiany w badaniu elektrokardiograficznym i echokardiograficznym u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym w zależności od postaci choroby
Marzena Przybył, Zbigniew Barszcz, Jolanta Rabe‑Jabłońska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2012, 12 (1), p. 8-17
DOI:

Trudności w komunikacji z pacjentem z chorobą Alzheimera
Marta Makara‑Studzińska, Katarzyna Gustaw, Karolina Kryś
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2012, 12 (1), p. 18-25
DOI:

Zaburzenia pamięci operacyjnej i wybranych funkcji poznawczych u chorych leczonych na schizofrenię paranoidalną
Damian Giętkowski
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2012, 12 (1), p. 26-33
DOI:

Deklaracje suicydalne pod wpływem alkoholu – postępowanie w warunkach psychiatrycznej izby przyjęć. Doniesienie wstępne
Wojciech Sołtys, Marcin Kozak, Ryszard Kocur, Małgorzata Lewicka, Wiktoria Zrost, Anita Hernand, Piotr Gorczyca, Piotr Ścisło, Natalia Pasierb
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2012, 12 (1), p. 34-39
DOI:

EEG‑biofeedback (neurobiofeedback) a kompleksowe leczenie ADHD
Artur Kołakowski
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2012, 12 (1), p. 40-51
DOI:

Odmienności terapii poznawczo‑behawioralnej w leczeniu osób z zespołem Aspergera
Monika Gajdzik, Anita Bryńska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2012, 12 (1), p. 52-56
DOI:

Przemoc wobec osób starszych – przegląd badań
Marta Makara‑Studzińska, Katarzyna Sosnowska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2012, 12 (1), p. 57-61
DOI:

Mity na temat zdrowej i patologicznej żałoby
Urszula Bielecka
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2012, 12 (1), p. 62-66
DOI:

Nawrót w uzależnieniu od alkoholu jako wyraz depresyjności pacjenta
Ewa Wyrzykowska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2012, 12 (1), p. 67-69
DOI: