LOGO
EN

2012, Vol 12, No 2


Związek BMI, ubytku masy ciała, czasu trwania wyniszczenia ze zmianami w zapisie EKG u chorych na jadłowstręt psychiczny
Marzena Przybył, Zbigniew Barszcz, Jolanta Rabe‑Jabłońska
Psychiatr. Psychol. Klin. 2012, 12 (2), p. 80-87
DOI:

Wrażliwość sensoryczna a identyfikacja i ocena hedoniczna bodźców zapachowych
Borys Ruszpel, Kinga Rudnicka‑Pietrzak, Adam Sobolewski, Katarzyna Potęga vel Żabik
Psychiatr. Psychol. Klin. 2012, 12 (2), p. 88-95
DOI:

Inteligencja emocjonalna a preferowana specjalizacja medyczna – wyniki badania empirycznego
Agnieszka Pawełczyk, Magdalena Kotlicka‑Antczak, Janusz Śmigielski, Tomasz Pawełczyk, Jolanta Rabe‑Jabłońska
Psychiatr. Psychol. Klin. 2012, 12 (2), p. 96-101
DOI:

Ocena poziomu kontroli emocji u kobiet leczonych operacyjnie z powodów ginekologicznych
Magdalena Lewicka, Marta Makara‑Studzińska , Artur Wdowiak, Magdalena Sulima, Henryk Wiktor
Psychiatr. Psychol. Klin. 2012, 12 (2), p. 102-114
DOI:

Funkcjonowanie węchowe u osób z jadłowstrętem psychicznym
Katarzyna Potęga vel Żabik, Borys Ruszpel, Maksymilian Bielecki
Psychiatr. Psychol. Klin. 2012, 12 (2), p. 115-119
DOI:

Występowanie depresji u kobiet chorych na łuszczycę w okresie okołomenopauzalnym a potrzeba wsparcia – przegląd literatury
Marta Makara‑Studzińska, Magdalena Lewicka, Magdalena Sulima, Daniel Pietrzak, Andrzej Borzęcki
Psychiatr. Psychol. Klin. 2012, 12 (2), p. 120-124
DOI:

Transseksualizm – pytania i wątpliwości
Magdalena Radko, Izabela Łucka, Joanna Pleskot‑Kaczmarek
Psychiatr. Psychol. Klin. 2012, 12 (2), p. 125-130
DOI: