LOGO
EN

2012, Vol 12, No 3


Rola czynników biologicznych w etiopatogenezie zaburzeń osobowości typu borderline
Jolanta Rabe-Jabłońska, Agnieszka Pawełczyk
Psychatr. Psychol. Klin. 2012, 12 (3), p. 141-148
DOI:

Ocena odległych efektów prowadzonych działań psychoedukacyjnych w grupie dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
Halina Kądziela-Olech
Psychiatr. Psychol. Klin. 2012, 12 (3), p. 149-156
DOI:

Rodzaje zaburzeń rozwoju psychoruchowego u dzieci do lat 3 i znaczenie wczesnej interwencji dla dalszego rozwoju dziecka – badania wstępne
Anna Klimek, Anna Górska, Marzenna Radecka, Emilia Podgórska, Ewa Zarzecka
Psychiatr. Psychol. Klin. 2012, 12 (3), p.157-162
DOI:

Rozwój procesów poznawczych u osób z trudnościami w uczeniu się w świetle analizy wyników skali WISC-R
Joanna Mazurkiewicz-Gronowska, Ewa Turczyn-Iskrzak
Psychiatr. Psychol. Klin. 2012, 12 (3), p. 163-175
DOI:

Obraz ciała i jego zaburzenia. Aspekty teoretyczne w kontekście wybranych jednostek psychopatologicznych
Katarzyna Nitsch, Elżbieta Prajs, Jacek Kurpisz, Ernest Tyburski
Psychiatr. Psychol. Klin. 2012, 12 (3), p. 176-182
DOI:

Fakty i mity na temat stosowania leków przeciwpsychotycznych w terapii jadłowstrętu psychicznego
Jolanta Rabe-Jabłońska
Psychiatr. Psychol. Klin. 2012, 12 (3), p. 183-186
DOI:

Perwityna, „krystaliczna metamfetamina” – nowe zagrożenie na polskiej scenie narkotykowej
Anna Dietrich-Muszalska
Psychiatr. Psychol. Klin. 2012, 12 (3), p. 187-192
DOI:

Zjawiska autoskopiczne – przegląd badań i opis przypadku
Agnieszka Pawełczyk, Natalia Żurner-Szymańska, Tomasz Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska
Psychiatr. Psychol. Klin. 2012, 12 (3), p. 193-198
DOI:

Diagnostyczna funkcja arteterapii na oddziale psychiatrycznym dla młodzieży – opis przypadku
Agnieszka Gmitrowicz, Marta Kozińska-Lipińska, Marta Grancow-Grabka
Psychiatr. Psychol. Klin. 2012, 12 (3), p. 199-202
DOI: