LOGO
EN

2013, Vol 13, No 2


Czy słuchowe słowne halucynacje mają zawsze znaczenie kliniczne?
Jolanta Rabe-Jabłońska, Agnieszka Pawełczyk
Psychiatr. Psychol. Klin. 2013, 13 (2), p. 76–82
DOI:

Lęk i jakość życia jako determinanty poczucia beznadziejności u młodzieży
Agnieszka Kulik, Elżbieta Sądel
Psychiatr. Psychol. Klin. 2013, 13 (2), p. 83–91
DOI:

Zespół Aspergera – trudności w rozpoznawaniu zaburzenia na podstawie analizy historii chorób pacjentów oddziału psychiatrii dziecięcej
Magdalena Grygo, Gabriela Jagielska, Anna Resler-Maj, Anita Bryńska, Monika Gajdzik
Psychiatr. Psychol. Klin. 2013, 13 (2), p. 92–98
DOI:

Akceptacja choroby i style radzenia sobie ze stresem u osób dializowanych
Krystyna Kurowska, Agnieszka Kasprzyk
Psychiatr. Psychol. Klin. 2013, 13 (2), p. 99–107
DOI:

Modulowanie funkcji układu cholinergicznego w leczeniu schizofrenii – dziś i jutro
Anna Frątczak, Katarzyna Kula, Jolanta Rabe-Jabłońska, Dominik Strzelecki
Psychiatr. Psychol. Klin. 2013, 13 (2), p. 108–115
DOI:

Negatywne aspekty związków friends with benefits
Ewa Włodarczyk, Jolanta Chanduszko-Salska
Psychiatr. Psychol. Klin. 2013, 13 (2), p. 116–120
DOI:

Podejście psychologiczne w terapii jąkania
Agata Błachnio, Aneta Przepiórka
Psychiatr. Psychol. Klin. 2013, 13 (2), p. 121–125
DOI:

Stres bojowy: historia i współczesność. Perspektywa polska
Henryk Skłodowski, Paweł Błaszczyński
Psychiatr. Psychol. Klin. 2013, 13 (2), p. 126–131
DOI:

Ocena stanu psychicznego chorej z narkolepsją. Studium przypadku
Klaudia Tabała
Psychiatr. Psychol. Klin. 2013, 13 (2), p. 132–134
DOI: