LOGO
EN

2013, Vol 13, No 3


Wpływ kwetiapiny na stężenie wolnych tioli i związków reagujących z kwasem tiobarbiturowym w osoczu, in vitro
Anna Dietrich-Muszalska, Justyna Kopka, Paweł Kropiwnicki, Bogdan Kontek, Jolanta Rabe-Jabłońska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2013, 13 (3), p. 145–153
DOI:

Ocena różnych aspektów pracy, afektu w pracy i poziomu satysfakcji z pracy przez studiujące pielęgniarki
Olga Kurnatowska, Olga Bielan, Anna J. Kurnatowska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2013, 13 (3), p. 154–163
DOI:

Lepsze życie po traumie: stowarzyszenie stomijne jako środowisko rozwoju potraumatycznego pacjentów ze stomią jelitową
Paweł Błaszczyński, Robert Turek
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2013, 13 (3), p. 164–173
DOI:

Zachowania zdrowotne a umiejscowienie kontroli zdrowia u osób po przeszczepieniu nerki
Krystyna Kurowska, Lidia Wyrzucka
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2013, 13 (3), p. 174–183
DOI:

Metody badania spontanicznych i spowodowanych lekami przeciwpsychotycznymi zaburzeń ruchowych w schizofrenii
Olga Kałużyńska, Jolanta Rabe-Jabłońska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2013, 13 (3), p. 184–190
DOI:

Trudności językowe i komunikacyjne w zaburzeniach psychotycznych i zaburzeniach nastroju – przegląd badań
Natalia Żurner-Szymańska, Agnieszka Pawełczyk, Jolanta Rabe-Jabłońska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2013, 13 (3), p. 191–196
DOI:

Prawno-psychiatryczne refleksje nad książką Artura Katoli Eugenika i eutanazja. Doświadczenia hitlerowskie
Błażej Kmieciak
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2013, 13 (3), p. 197–201
DOI:

Światowe inicjatywy w zakresie profilaktyki samobójstw
Paweł Kropiwnicki, Agnieszka Gmitrowicz
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2013, 13 (3), p. 202–206
DOI: