LOGO
EN

Komentarz redakcyjny do artykułu A. Błachnio i A. Przepiórki pt.: Podejście psychologiczne w terapii jąkania

Zbigniew Tarkowski1, Agnieszka Okrasińska2

Affiliacja i adres do korespondencji
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2013, 13 (4), p. 278–279
Streszczenie

W opublikowanej w 2. tegorocznym numerze „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” pracy przeglądowej pt.: Podejście psychologiczne w terapii jąkania Agata Błachnio i Aneta Przepiórka podjęły się trudnego zadania przedstawienia wieloaspektowych metod terapii osób jąkających się w ograniczonym z konieczności tekście. Może to tłumaczy pewne niedociągnięcia i przemilczenia, na które postanowiliśmy zareagować bardziej polemicznie niż krytycznie.