LOGO
EN

2014, Vol 14, No 4


Nieadekwatna tachykardia zatokowa – obraz kliniczny i możliwe podłoże psychogenne
Paweł Rasmus, Elżbieta Kozłowska, Joanna Ruchała, Paweł Ptaszyński, Krzysztof Kaczmarek, Tomasz Sobów
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (4), p. 245–249
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0034

Agresja wśród dziewcząt dokonujących eksternalizacji problemów poprzez zachowania przestępcze i zdemoralizowane
Agnieszka Kruczek
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (4), p. 250–258
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0035

Prozdrowotna rola optymizmu u osób z zaburzeniami psychicznymi
Karolina Potempa, Irena Krupka-Matuszczyk
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (4), p. 259–276
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0036

Objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi w ocenie nauczycieli i rodziców w odniesieniu do NICHQ Vanderbilt Assessment Scale
Halina Kądziela-Olech
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (4), p. 277–283
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0037

Neuroprotekcyjne właściwości związków pochodzenia roślinnego: triterpeny pentacykliczne
Monika Orłowska-Majdak
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (4), p. 284–289
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0038

Wpływ leków przeciwpsychotycznych na występowanie zespołu metabolicznego
Adam Wysokiński
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (4), p. 290–295
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0039

Psychologiczne aspekty chorób alergicznych: trudności dorosłych pacjentów z astmą oskrzelową i atopowym zapaleniem skóry
Paulina Albińska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (4), p. 296–303
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0040

Zespół Aspergera u osób dorosłych – zbieżność z innymi zaburzeniami, zaburzenia współwystępujące i problemy towarzyszące
Anna Sławińska
PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (4), p. 304–307
DOI: 10.15557/PiPK.2014.0041