LOGO
EN

2015, Vol 15, No 3


Najczęstsze problemy psychiczne wśród osób w podeszłym wieku w opinii studentów uczelni medycznych w Polsce, na Białorusi i w Grecji
Mateusz Cybulski, Elżbieta Krajewska-Kułak, Pawel Sowa, Andrei Shpakau, Eleni Theodosopoulou, Antigoni Chadzopulu
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (3), p. 109–114
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0016

Psychologiczne aspekty codziennego funkcjonowania pacjentów z żylakami – ocena przed- i pooperacyjna z zastosowaniem narzędzia VEINES Qol/Sym
Łukasz Migdalski, Paweł Błaszczyński
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (3), p. 115–121
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0017

Depresja i myśli samobójcze u pacjentów z rakiem płuc oczekujących na zabieg chirurgiczny
Urszula Łopuszańska, Magdalena Derewianka-Polak, Grażyna Balicka, Marek Sawicki, Marta Makara-Studzińska
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (3), p. 122–125
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0018

Analiza rodzinnych czynników ryzyka występowania prób samobójczych w grupie dziewcząt w wieku 12–16 lat. Badania pilotażowe
Aleksandra Rutkowska, Urszula Łopuszańska, Katarzyna Świder, Elżbieta Pac-Kożuchowska, Marta Makara-Studzińska
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (3), p. 126–130
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0019

Realizacja „Programu zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży” w województwie łódzkim
Justyna Felcenloben, Agnieszka Gmitrowicz
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (3), p. 131–136
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0020

Czynniki kliniczne wpływające na zachowania samobójcze w wybranych zaburzeniach psychicznych
Antoni Florkowski
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (3), p. 137–140
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0021

Pregabalina w terapii zaburzeń lękowych
Łukasz Święcicki
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (3), p. 141–147
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0022

Gdy wycofanie społeczne przybiera postać skrajną: zjawisko „hikikomori” we Włoszech
Fiorenzo Ranieri
Psychiatr Psychol Klin 2015, 15 (3), p. 148–151
DOI: 10.15557/PiPK.2015.0023