LOGO
EN

2016, Vol 16, No 1


Stosowanie leków przeciwpsychotycznych w leczeniu pobudzenia i psychozy w otępieniach – nowe rekomendacje
OD REDAKCJI
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (1), p. 5–6
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0001

Kliniczna ocena polekowych objawów pozapiramidowych u pensjonariuszy domów pomocy społecznej z rozpoznaniem psychoz schizofrenicznych
Karol Woźniak, Iwona Kłoszewska
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (1), p. 7–14
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0002

Nadzieja na sukces a style radzenia sobie w sytuacjach stresowych kobiet w wieku 25–35 lat doświadczających przemocy w małżeństwie
Marta Makara-Studzińska, Agata Madej
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (1), p. 15–20
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0003

Wybrane zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób nowotworowych
Aleksandra Sesiuk, Lidia Rzepiela
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (1), p. 21–26
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0004

Psychologiczne trudności, wsparcie społeczne oraz radzenie sobie ze stresem u rodziców dzieci z chorobą nowotworową
Ewelina Chrapek
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (1), p. 27–32
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0005

Męska depresja – koncepcja, metody pomiaru i związki z zachowaniami samobójczymi
Jan Chodkiewicz, Joanna Miniszewska
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (1), p. 33–37
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0006

Zespół Aspergera u 19-letniej kobiety ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji – opis przypadku
Agnieszka Mazur, Izabela Chojnowska-Ćwiąkała
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (1), p. 38–46
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0007

Święta czy chora – trudności orzecznicze w przypadku pacjentki z zaburzeniami schizotypowymi i osobowością borderline
Beata Trędzbor, Ewa Karmińska, Karolina Drzyzga, Jacek Kamiński, Krzysztof Kucia
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (1), p. 47–50
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0008