LOGO
EN

2016, Vol 16, No 2


Występowanie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej
Maciej Żerdziński
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (2), p. 61–67
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0009

Dynamika działania procesów uwagi i hamowania w obecności bodźców dystrakcyjnych u dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, autyzmem wysokofunkcjonującym i zaburzeniem opozycyjno-buntowniczym
Aneta Rita Borkowska
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (2), p. 68–80
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0010

Funkcje poznawcze a autoprzeciwciała u chorych na toczeń rumieniowaty układowy
Anna Bogaczewicz, Jakub Ząbek, Tomasz Sobów, Ewa Robak, Jarosław Bogaczewicz, Anna Woźniacka
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (2), p. 81–85
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0011

Zagrożenia zdrowia i życia powiązane z agresywnym zachowaniem pacjentów ze zdiagnozowanym alkoholowym zespołem abstynencyjnym
Marcin Mitał, Adam Rzeźnicki, Włodzimierz Stelmach
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (2), p. 86–90
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0012

Stosowanie pregabaliny w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych. Czy należy bać się wysokich dawek?
Marcin Wojtera, Tomasz Sobów
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (2), p. 91–98
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0013

Wortioksetyna – lek przeciwdepresyjny o wielofunkcyjnym mechanizmie działania
Adam Wysokiński, Tomasz Sobów
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (2), p. 99–103
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0014

Dietoterapia doustna u pacjentów z anoreksją
Agata Dutkiewicz, Teresa Grzelak
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (2), p. 104–109
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0015

Niektóre aspekty zgody i kompetencja pacjentów do jej wyrażania
Małgorzata Borkowska-Sztachańska, Iwona Kłoszewska, Aneta Jaroszewska, Agnieszka Wasilewska
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (2), p. 110–115
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0016