LOGO
EN

2016, Vol 16, No 4


Rodzaje uczestnictwa rodziców we wspomaganiu rozwoju dziecka na wczesnym etapie jego życia
Barbara Chojnacka-Synaszko
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (4), p. 204–216
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0028

Strategie radzenia sobie ze stresem stosowane przez rodziców uczestniczących w procesie wczesnej interwencji a indywidualne sieci wsparcia
Sylwia Wrona, Kamila Wrona
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (4), p. 217–224
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0029

Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich w placówkach dla dzieci
Ivana Dokoupilová
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (4), p. 225–228
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0030

Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie jako wsparcie dla dziecka i jego rodziny w biografiach rodziców dzieci z rzadkimi chorobami genetycznymi
Urszula Klajmon-Lech
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (4), p. 229–236
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0031

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Polsce – na przykładzie Cieszyna i Oświęcimia
Barbara Grabowska, Łukasz Matusiak
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (4), p. 237–245
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0032

Spójność, elastyczność, komunikacja i status socjoekonomiczny rodzin a rozwój zdolności poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Karolina Zalewska-Łunkiewicz, Natalia Maja Józefacka-Szram, Ludmiła Biskupek, Łukasz Gryl, Maria Sikora, Sandra Suchowska
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (4), p. 246–255
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0033

Relacja rodzic–specjalista w kontekście psychologicznych następstw błędów popełnianych podczas informowania rodziców o wykryciu zaburzeń rozwoju dziecka
Joanna Gładyszewska-Cylulko
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (4), p. 256–261
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0034

Psychospołeczne uwarunkowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przebywającego z matką w izolacji penitencjarnej
Ilona Fajfer-Kruczek
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (4), p. 262–269
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0035

Podstawy regulacji emocji i funkcjonowania społecznego dzieci w okresie od 0. do 3. roku życia
Natalia Józefacka-Szram
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (4), p. 270–273
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0036

Komunikacja muzyczna we wczesnym wspomaganiu dziecka i jego rodziny
Paweł Cylulko
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (4), p. 274–279
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0037

Autyzm dziecięcy i niepełnosprawność intelektualna u 6-letniego chłopca ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy funkcjonalnej i wczesnego wsparcia rozwoju – studium przypadku
Szymon Godawa
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (4), p. 280–283
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0038

Potencjał zastosowania psychodramy we wczesnej interwencji – studium przypadku
Dorota Prysak
Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (4), p. 284–287
DOI: 10.15557/PiPK.2016.0039