LOGO
EN

2017, Vol 17, No 1


Czy na podstawie skarg poznawczych można przewidywać deficyty poznawcze?
Ewa Małgorzata Szepietowska, Anna Kuzaka
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (1), p. 5–14
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0001

Psychospołeczne uwarunkowania zaburzeń przemiany metabolicznej u osób chorujących psychicznie
Urszula Łopuszańska, Katarzyna Sidor, Marta Makara-Studzińska
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (1), p. 17–22
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0002

Czynniki zwiększonego ryzyka zachowań agresywnych u pacjentów hospitalizowanych psychiatrycznie z rozpoznaniem choroby dwubiegunowej, schizofrenii i zaburzeń lękowych
Wiktor Szymaniuk, Katarzyna Trzeciak, Kayla Balaj, Jagoda Siembida, Aleksandra Rajewska-Rager, Michał Michalak
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (1), p. 23–32
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0003

Związek preferencji muzycznych z wybranymi zachowaniami ryzykownymi i autodestrukcyjnymi wśród nastoletnich dziewcząt hospitalizowanych psychiatrycznie – badanie wstępne
Katarzyna Krajewska, Antoni Florkowski, Agnieszka Gmitrowicz
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (1), p. 35–46
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0004

Pozycja wybranych atypowych leków przeciwpsychotycznych w terapii choroby afektywnej dwubiegunowej – obecny stan wiedzy
Łukasz Święcicki, Bogdan Stefanowski
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (1), p. 47–55
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0005

Wpływ prenatalnej ekspozycji na leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny na rozwój zaburzeń ze spektrum autyzmu
Katarzyna Krajewska, Angelika Słowińska
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (1), p. 57–62
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0006

Trening uwagi u dzieci z ADHD – przegląd badań
Monika Deja
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (1), p. 63–71
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0007

Liponerv – nowe możliwości pomocy chorym z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi
Bernard Dżumaga
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (1), p. 72–78
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0008