LOGO
EN

2017, Vol 17, No 2


Nadużycia, rezyliencja, problemy behawioralne i objawy zespołu stresu pourazowego u małoletnich imigrantów bez opieki: przekrojowe badanie rozpoznawcze przeprowadzone we Włoszech
Claudio Longobardi, Tommaso Gabriele Veronesi, Laura Elvira Prino
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (2), p. 87–92
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0009

Nastawienia psychoterapeutów do leczenia farmakologicznego pacjentów w trakcie psychoterapii
Sławomir Murawiec, Marcin Jacek Jabłoński, Krystyna Sosnowska, Wojciech Datka, Anna Król-Kuczkowska, Renata Moraczewska
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (2), p. 93–103
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0010

Samotność a uzależnienie od internetu polskiej młodzieży
Izabela Tabak, Dorota Zawadzka
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (2), p. 104–110
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0011

Psychiatryczne działania niepożądane chlorochiny
Anna Bogaczewicz, Tomasz Sobów
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (2), p. 111–114
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0012

Depresja psychotyczna
Anna Zdanowicz, Piotr Wierzbiński
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (2), p. 115–119
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0013

Zaburzenia depresyjne z ewolucyjnego punktu widzenia
Marcin Piotr Nowak
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (2), p. 120–128
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0014

Psychoterapia poznawczo-behawioralna a łysienie plackowate
Marta Kuty-Pachecka
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (2), p. 129–136
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0015

Przegląd w pełni strukturalizowanych narzędzi do oceny zaburzeń psychicznych w populacji dzieci i młodzieży
Katarzyna Kowol-Trela, Piotr Gorczyca
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (2), p. 137–141
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0016

Czy szpital psychiatryczny jest (nadal) instytucją totalną?
Błażej Kmieciak
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (2), p. 142–151
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0017