LOGO
EN

2017, Vol 17, No 4


Chyba już czas na zmiany?
Barbara Remberk
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (4), p. 256–259
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0029

Omówienie wytycznych National Institute for Health and Care Excellence (NICE 2016) dotyczących szkodliwych zachowań seksualnych wśród dzieci i młodych ludzi (do 25. roku życia) – Harmful sexual behaviour among children and young people
Małgorzata Janas-Kozik, Lena Cichoń, Ireneusz Jelonek
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (4), p. 260–269
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0030

ADHD – wskazówki praktyczne: farmakoterapia i prowadzenie dokumentacji
Lena Cichoń, Ireneusz Jelonek, Małgorzata Janas-Kozik
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (4), p. 270–273
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0031

Leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne zarejestrowane u dzieci i młodzieży. Trudności prawne i etyczne związane z zakresem rejestracji leków
Piotr Niwiński
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (4), p. 274–278
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0032

Analiza wybranych parametrów snu w populacji młodzieży szkolnej
Bogna Andrzejczak, Janusz Śmigielski, Agnieszka Gmitrowicz
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (4), p. 279–288
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0033

XXIX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz I Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP – streszczenia
Agnieszka Gmitrowicz, Małgorzata Janas-Kozik, Ireneusz Jelonek, Łukasz Pilawski, Dorota Surma-Kuś i wsp.
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (4), p. 289–313
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0034

Związek obrazu siebie i samoakceptacji z ekspresją gniewu w grupie dziewcząt z diagnozą zaburzeń zachowania
Agnieszka Kruczek
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (4), p. 314–324
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0035

Poczucie własnej wartości u młodzieży i jego rola w ekspresji gniewu
Agnieszka Kruczek, Izabela Grzankowska
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (4), p. 325–333
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0036

Radzenie sobie przez dzieci i młodzież z doświadczeniem choroby nowotworowej oraz skutkami jej leczenia
Karolina Erwina Stenka, Paweł Kajetan Izdebski
Psychiatr Psychol Klin 2017, 17 (4), p. 334–341
DOI: 10.15557/PiPK.2017.0037