LOGO
EN

2018, Vol 18, No 2


Zmiany obrazu klinicznego zaburzeń zachowania u adolescentów hospitalizowanych psychiatrycznie w latach 1990–2015. Praca porównawcza
Magdalena Uzar, Ewa Guśtak, Feliks Matusiak, Elżbieta Borys
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (2), p. 127–136
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0015

Nieadaptacyjne schematy poznawcze, radzenie sobie ze stresem a poziom obciążenia u opiekunów osób ze schizofrenią. Doniesienie wstępne
Joanna Siewierska, Jan Chodkiewicz
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (2), p. 137–145
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0016

Ocena występowania autodestruktywności pośredniej u osób z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych i lękowych
Anna Sławińska, Agata Orzechowska, Antoni Florkowski
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (2), p. 146–159
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0017

Analiza zgłoszeń do Izby Przyjęć Szpitala Psychiatrycznego w Bielsku-Białej związanych z zaburzeniami psychotycznymi wynikającymi z używania substancji psychoaktywnych
Magdalena Joanna Kaizer-Będkowska, Krzysztof Artur Kucia
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (2), p. 160–165
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0018

Psychiatria wieku rozwojowego – badanie ankietowe uczestników I Kongresu Zdrowia Psychicznego
Renata Janik, Dariusz Baran, Agnieszka Gmitrowicz, Małgorzata Janas-Kozik, Izabela Łucka, Elżbieta Karasek, Jolanta Paruszkiewicz, Maciej Pilecki, Anna Rozetti, Katarzyna Szaulińska, Olga Wasilewska, Tomasz Wolańczyk, Barbara Remberk
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (2), p. 166–172
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0019

Samookaleczenia bez intencji samobójczej a zachowania samobójcze
Iwona Makowska, Agnieszka Gmitrowicz
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (2), p. 173–179
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0020

Skale oceny ryzyka samobójstwa dorosłych w praktyce psychologa klinicznego i psychiatry: przegląd dostępnych narzędzi
Marcin Piotr Nowak, Tomasz Pawełczyk
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (2), p. 180–187
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0021

Komu, kiedy i w jakiej dawce? Miejsce arypiprazolu w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej
Anna Z. Antosik-Wójcińska
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (2), p. 188–193
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0022

Problematyka pracy emocjonalnej w zawodach medycznych. Przegląd literatury naukowej z lat 2010–2017
Maciej Załuski, Marta Makara-Studzińska
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (2), p. 194–199
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0023

Aktualny stan badań nad zaburzeniami psychicznymi u wspinaczy wysokogórskich
Mariusz Sołtysik, Maria Flakus, Bogumiła Lubecka, Robert Pudlo
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (2), p. 200–207
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0024

Fat talk – mechanizmy i konsekwencje dewaluacji własnego wyglądu
Agata Dutkiewicz
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (2), p. 208–211
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0025

Jakość życia u chorych z jadłowstrętem psychicznym – badanie przeglądowe
Ida Zasada, Krzysztof M. Wilczyński, Anna Żmijowska, Małgorzata Janas-Kozik
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (2), p. 212–216
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0026

Sprawozdanie z I Kongresu Suicydologicznego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
Rafał Szmajda, Paweł Kropiwnicki
Psychiatr Psychol Klin 2018, 18 (2), p. 217–218
DOI: 10.15557/PiPK.2018.0027