LOGO
EN

2019, Vol 19, No 1


Zachowania internalizacyjne i cechy osobowości typu borderline jako mediatory zależności między doświadczeniami traumatycznymi a zachowaniami antyspołecznymi u młodzieży przestępczej
Rasa Barkauskiene, Asta Adler, Danguole Cekuoliene, Lina Gervinskaite-Paulaitiene
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (1), p. 7–12
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0001

Analiza psychometryczna polskiej wersji Defense Style Questionnaire (DSQ-40) w nieklinicznej grupie młodych dorosłych
Marta Mrozowicz-Wrońska
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (1), p. 13–18
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0002

Ocena zależności między stężeniem witaminy D a sprawnością poznawczą u osób w wieku podeszłym nieobjętych opieką instytucjonalną
Katarzyna Antczak-Domagała, Joanna Magierska, Anna Łucka, Jaśmina Arabska, Iwona Kłoszewska, Tomasz Sobów, Radosław Magierski
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (1), p. 19–24
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0003

Czynniki wpływające na jakość życia kobiet chorujących na raka piersi: rola poczucia koherencji
Marcin J. Jabłoński, Beata Mirucka, Joanna Streb, Agnieszka J. Słowik, Robert Jach
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (1), p. 25–31
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0004

Rezerwa poznawcza jako czynnik determinujący poziom funkcji poznawczych u osób dorosłych – doniesienie wstępne
Ewa Małgorzata Szepietowska
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (1), p. 32–41
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0005

Poziom hormonu tyreotropowego u osób starszych z depresją jednobiegunową – analiza typu case–control
Adam Wysokiński, Łukasz Kroc, Elizaveta Fife, Iwona Kłoszewska, Tomasz Sobów, Tomasz Kostka
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (1), p. 42–47
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0006

Wiatr fenowy jako sezonowy czynnik ryzyka samobójstwa w regionie górskim
Iwona Koszewska, Ewelina Walawender, Anna Baran, Jakub Zieliński, Zbigniew Ustrnul
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (1), p. 48–53
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0007

Wyzwania klinicznej diagnostyki psychologicznej dzieci i młodzieży. Rekomendacje konsultantów w dziedzinie psychologii klinicznej
Katarzyna Sitnik-Warchulska, Bernadetta Izydorczyk, Małgorzata Lipowska
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (1), p. 54–62
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0008

Reboksetyna w świetle badań i praktyki klinicznej
Anna Wasik, Marcin Siwek
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (1), p. 63–76
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0009

Zespół Gillesa de la Tourette’a: częste zaburzenie u niezwykle utalentowanych jednostek?
Natalia Szejko, Piotr Janik, Tomasz Pasierski
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (1), p. 77–84
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0010

Dekompensacja psychotyczna w przebiegu jadłowstrętu psychicznego, problem braku współpracy pacjentki w leczeniu – opis przypadku
Ida Zasada, Krzysztof Maria Wilczyński, Mateusz Klauza, Joanna Hyrnik, Ireneusz Jelonek, Małgorzata Janas-Kozik
Psychiatr Psychol Klin 2019, 19 (1), p. 85–90
DOI: 10.15557/PiPK.2019.0011