LOGO
EN

2020, Vol 20, No 1


Zaburzenia pragmatyki języka w grupach pacjentów chorujących na schizofrenię i depresję – badania wstępne
Agnieszka Pawełczyk, Emilia Łojek, Natalia Żurner, Tomasz Pawełczyk
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (1), p. 3–12
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0001

Trafność czynnikowa, równoważność pomiaru i trafność kryterialna Szpitalnej Skali Lęku i Depresji w próbie polskich studentów
Stanisław Konrad Czerwiński, Julia Jadwiga Mackiewicz,Weronika Maria Mytlewska, Paweł Andrzej Atroszko
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (1), p. 13–18
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0002

Empatia, stres a wypalenie zawodowe u pielęgniarek psychiatrycznych
Ewa Wilczek-Rużyczka
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (1), p. 19–31
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0003

Charakterystyka i rozdzielność nozologiczna ortoreksji
Alicja Karolina Dąbal
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (1), p. 32–42
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0004

Feniksyna i nesfatyna-1 – nowe neuropeptydy w zaburzeniach lękowych
Artur Pałasz, Kinga Mordecka-Chamera, Ewa Rojczyk, Andrzej Siwiec, Magdalena Zakrocka, Małgorzata Janas-Kozik
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (1), p. 43–53
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0005

Złożony zespół stresu pourazowego – przełom w leczeniu zaburzeń osobowości
Radosław Tomalski, Igor J. Pietkiewicz
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (1), p. 54–60
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0006

Poznawczo-behawioralne programy terapeutyczne wykorzystywane w pracy z wymagającymi wsparcia adolescentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD L1) - przegląd piśmiennictwa*
Angelika Kleszczewska-Albińska
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (1), p. 61–65
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0007

Arypiprazol – od wyników badań do zastosowania w praktyce klinicznej
Anna Antosik-Wójcińska
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (1), p. 66–70
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0008

Zastosowanie atomoksetyny w farmakoterapii zespołu hiperkinetycznego
Artur Wiśniewski
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (1), p. 71–76
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0009

Rozważania kliniczne dotyczące halucynacji słuchowych słownych
Antonio Iudici, Gianpiero Turchi, Elena Faccio
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (1), p. 77–79
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0010