LOGO
EN

2020, Vol 20, No 2


Zastosowanie interwencji poznawczo-behawioralnej w leczeniu lęku o zdrowie, amplifikacji somatosensorycznej i depresji u osób doświadczających lęku przed chorobą wywołaną przez wirus SARS-CoV-2: badanie interwencyjne w Iranie
Reza Shabahang
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (2), p. 87–93
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0011

Psychiatra patrzy na ptaki w czasie pandemii COVID-19: obserwacje, introspekcje, interpretacje
Sławomir Murawiec, Piotr Tryjanowski
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (2), p. 94–97
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0012

Stres w dobie pandemii COVID-19 – subiektywna perspektywa psychiatry
Piotr Wierzbiński
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (2), p. 98–101
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0013

Zróżnicowanie występowania cech depresyjnych i narcystycznych wśród kulturystów trenujących wyczynowo i amatorsko w odniesieniu do poziomu dysmorfii mięśniowej
Davide Dèttore, Matteo Angelo Fabris, Emiliano Santarnecchi
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (2), p. 102–111
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0014

Styl przywiązania a doświadczanie objawów żałoby powikłanej po śmierci współmałżonka – badania wstępne wśród owdowiałych kobiet
Karolina Ludwikowska-Świeboda
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (2), p. 112–121
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0015

Nadzieja podstawowa u kobiet po porodzie przedwczesnym
Katarzyna Mariańczyk, Aneta Libera, Oliwia Libera, Bożena Leszczyńska-Gorzelak
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (2), p. 122–126
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0016

Zastosowanie psychoterapii u osób z ryzykiem psychozy i we wczesnej psychozie
Radosław Tomalski, Igor J. Pietkiewicz
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (2), p. 127–133
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0017

„Pamiętam różne rzeczy z przeszłości, ale nie mogę ich zobaczyć”. Co przypadek afantazji mówi nam o funkcjonowaniu wyobraźni i pamięci?
Joanna Ganczarek, Renata Żurawska-Żyła, Aleksandra Rolek
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (2), p. 134–141
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0018

Studium przypadku z psychologii klinicznej – neuropsychologii. Przykład do egzaminu państwowego
Katarzyna Binder-Olibrowska, Anna Cholewa, Paweł Rasmus
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (2), p. 142–150
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0019