LOGO
EN

2020, Vol 20, No 3


Współwięźniowie kontra rodzina – poczucie przynależności wytatuowanych więźniów
Mateusz Jan Lammek
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (3), p. 159–163
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0020

Związek czynników biopsychospołecznych z masą oraz składem ciała dzieci w wieku przedszkolnym
Bogna Batko, Małgorzata Kowal, Marta Szwajca, Maciej Pilecki
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (3), p. 164–173
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0021

Zdrowie psychiczne w czasie pandemii COVID-19 – przegląd literatury
Magdalena Gawrych
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (3), p. 174–182
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0022

Współwystępowanie zaburzeń depresyjnych i chorób układu sercowo-naczyniowego. Wybrane aspekty
Magdalena Zalewska
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (3), p. 183–190
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0023

Samobójstwa i problem zdrowia psychicznego mężczyzn w Polsce
Aleksandra Kielan, Marlena Stradomska, Mariusz Jawoski, Anna Mosiołek, Jan Chodkiewicz, Łukasz Święcicki, Bożena Walewska-Zielecka
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (3), p. 191–195
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0024

Przykłady kierowanych do mężczyzn kampanii dotyczących zdrowia psychicznego
Marlena Stradomska, Aleksandra Kielan, Bożena Walewska-Zielecka
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (3), p. 196–201
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0025

Doznania podobne do psychotycznych w przebiegu zaburzeń zachowania – opis przypadku
Rafał Szmajda, Aleksandra Lewandowska, Agnieszka Gmitrowicz
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (3), p. 202–206
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0026

Leukopenia podczas leczenia paliperidonem u pacjentki z zaburzeniem schizoafektywnym – stadium przypadku
Bertrand Janota, Paulina Michalska, Anna Szymanik-Kostrzewska, Katarzyna Janota
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (3), p. 207–209
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0027

Brief Observation of Symptoms of Autism (BOSA) – nowe narzędzie diagnostyczne do diagnostyki zaburzeń ze spektrum autyzmu w czasie pandemii COVID-19
Agnieszka Rynkiewicz, Izabela Łucka, Magdalena Szura
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (3), p. 210–211
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0028