LOGO
EN

Doznania podobne do psychotycznych w przebiegu zaburzeń zachowania – opis przypadku

Rafał Szmajda1, Aleksandra Lewandowska2, Agnieszka Gmitrowicz1

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (3), p. 202–206
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0026
PlumX metrics:
Streszczenie

Objawy psychotyczne u dzieci i młodzieży to ważny i zarazem interesujący temat. Współczesne kryteria zaburzeń psychicznych, zawarte w ICD-10 czy DSM-5, w oczywisty sposób nie wyczerpują bogactwa psychopatologii i nie są w stanie w pełni opisać przeżyć pacjenta. W psychiatrii dzieci i młodzieży różnicowanie doznań psychotycznych jest szczególnie istotne. Szereg fenomenów, które można zakwalifikować jako psychotyczne, występuje jako wariant normy lub, jak wynika z opracowań, nie ma znaczenia klinicznego. Niniejsza praca opisuje przypadek adolescenta, u którego przy bezrefleksyjnym traktowaniu kryteriów łatwo można rozpoznać schizofrenię, jednak pogłębienie wywiadu i obserwacji pozwoliło dostrzec fenomenologię objawów psychotycznych w przebiegu zaburzeń zachowania. W artykule omówiono diagnostykę różnicową, która w analizowanym przypadku doprowadziła do ustalenia rozpoznania z kręgu zaburzeń dysocjacyjnych oraz zaburzeń zachowania.

Słowa kluczowe
psychiatria młodzieżowa, zaburzenia zachowania, zaburzenia psychotyczne, diagnostyka różnicowa