LOGO
EN

Przykłady kierowanych do mężczyzn kampanii dotyczących zdrowia psychicznego

Marlena Stradomska1,2, Aleksandra Kielan2,3, Bożena Walewska-Zielecka3

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (3), p. 196–201
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0025
PlumX metrics:
Streszczenie

Niemal na całym świecie mężczyźni popełniają samobójstwa częściej niż kobiety. Wynika to z wielu kwestii, w tym z faktu, że kobiety relatywnie częściej od mężczyzn szukają pomocy. Wiele krajów rozwiniętych próbowało wdrożyć programy i inicjatywy zapobiegania samobójstwom, ale znikoma część z nich była kierowana bezpośrednio do mężczyzn. Cele niniejszego artykułu obejmują podjęcie rozważań na temat działań profilaktycznych dotyczących trudności natury psychicznej kierowanych do mężczyzn oraz dokonanie dokładnego opisu tych działań. Praca ma zatem wymiar teoretyczno-praktyczny, przekazując informacje na temat problemu oraz sposobów, które umożliwiają jego rozwiązanie. W artykule zostaną przedstawione wybrane przykłady działań realizowanych w Japonii („Tato, jak spałeś?”), Wielkiej Brytanii (kampania „Heads Up”), Stanach Zjednoczonych („Real men. Real depression”), Kanadzie (kampania „HeadsUpGuys”), Australii (Movember) oraz inicjatywy prowadzone na portalach społecznościowych (akcja na Instagramie #HereForYou). Mężczyźni mogą się obawiać ujawnienia problemów natury psychicznej (stres, obniżony nastrój, bezsenność, myśli samobójcze), co może wynikać z tzw. kultury macho. Mężczyzna traktowany jest jako głowa rodziny, opiekun oraz osoba silna i niezawodna. To aspekt, który przyczynia się do nieprzyznawania się przez mężczyzn do swoich słabości przed rodziną czy znajomymi. Zalecane jest, aby działania profilaktyczne uwzględniały takie aspekty, jak przekazywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie identyfikacji problemów psychicznych i możliwości radzenia sobie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Akcje powinny być przeprowadzane w miejscach często odwiedzanych przez mężczyzn, np. w zakładach pracy, autobusach, pubach, barach, klubach sportowych, na stadionach czy w innych miejscach spotkań, po to by informacje miały szansę dotrzeć do jak największej grupy odbiorców.

Słowa kluczowe
zdrowie psychiczne, mężczyźni, kampanie społeczne, samobójstwa