LOGO
EN

Samobójstwa i problem zdrowia psychicznego mężczyzn w Polsce

Aleksandra Kielan1,2, Marlena Stradomska2,3, Mariusz Jawoski4, Anna Mosiołek5, Jan Chodkiewicz6, Łukasz Święcicki7, Bożena Walewska-Zielecka1

Affiliacja i adres do korespondencji
Psychiatr Psychol Klin 2020, 20 (3), p. 191–195
DOI: 10.15557/PiPK.2020.0024
PlumX metrics:
Streszczenie

Cel: W Polsce kobiety cierpią częściej na większość zaburzeń psychicznych niż mężczyźni (poza uzależnieniami), ale to mężczyźni blisko sześciokrotnie częściej popełniają samobójstwa. Czym należy motywować tę rozbieżność? Celem artykułu jest dokonanie analizy problemów związanych z samobójstwami i problemami zdrowia psychicznego mężczyzn. Materiał i metoda: Artykuł powstał na podstawie dostępnej literatury naukowej dotyczącej męskiej depresji i samobójstw, które zostały wyszukane w bazach PubMed, Scopus i Google Scholar (pomiędzy 1.11.2019 a 31.01.2020 r.). Wyniki: Różnice zauważone w polskich statystykach mogą być spowodowane obecnymi kryteriami diagnostycznymi, które często nie uwzględniają występujących wśród mężczyzn atypowych objawów zaburzeń psychicznych. Mężczyźni częściej podejmują próby samobójcze zakończone śmiercią, częściej również próbują poradzić sobie z problemami psychicznymi samodzielnie, używając w tym celu alkoholu, co w wielu przypadkach doprowadza do zachowań suicydalnych i uzależnień. Utrzymująca się od lat dysproporcja między liczbą samobójstw mężczyzn i kobiet powinna stanowić niepodważalny dowód na zaniedbanie promocji zdrowia psychicznego mężczyzn. Wnioski: Zdrowie psychiczne mężczyzn powinno być bardziej zauważone w polskiej polityce zdrowotnej. Jedną z istotniejszych kwestii jest opracowanie zasad promocji zdrowia psychicznego mężczyzn, które uwzględniałyby specyficzne potrzeby zdrowotne tej grupy. Konieczne wydaje się wprowadzenie i korzystanie przez lekarzy z metod diagnostycznych, które uwzględniają bardziej typowe dla mężczyzn objawy zaburzeń psychicznych.

Słowa kluczowe
zdrowie psychiczne, mężczyźni, samobójstwa, samobójstwa w Polsce, polscy mężczyźni