LOGO
EN

2021, Vol 21, No 3


III Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży – streszczenia
Małgorzata Janas-Kozik, Anita Bryńska, Tomasz Rowiński i wsp.
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (3), p. 158-168
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0017

Emocjonalna i poznawcza reprezentacja COVID-19 u dorosłych Polaków w czasie szczytu drugiej fali pandemii
Ewa M. Szepietowska, Sara A. Filipiak
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (3), p. 169–182
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0018

Superwizja grupowa w modelu multimodalnym jako narzędzie doskonalenia umiejętności profesjonalnego myślenia
Yevgenia Lashkova , Sveta Berdibayeva, Akmaral Syrgakbayeva, Mariya Mun, Mariyam Bapayeva, Marta Abdykalikova
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (3), p. 183–188
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0019

Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Unii Europejskiej a działania podejmowane w Polsce – dobre praktyki i ograniczenia
Karolina Kręglewska
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (3), p. 189–196
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0020

Wstyd – zapomniana emocja: psychopatologia, neurobiologia i terapia wstydu w zaburzeniach odżywiania
Magdalena Wayda-Zalewska, Katarzyna Ładniak-Grońska, Barbara Kostecka, Anna Walenda, Katarzyna Kucharska
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (3), p. 197–203
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0021

Zastosowanie modafinilu w leczeniu wybranych zaburzeń psychicznych
Wacław Dyrda, Daria Smułek, Adam Wichniak
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (3), p. 204–212
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0022

Zastosowanie modafinilu w leczeniu wybranych zaburzeń snu
Wacław Dyrda, Daria Smułek, Adam Wichniak
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (3), p. 213–218
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0023

Inteligencja emocjonalna, autodestruktywność pośrednia a płeć/rodzaj
Konstantinos Tsirigotis
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (3), p. 219–225
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0024

Strategia interpretacji protokołu MMPI-2 – studium przypadku pacjenta z chorobą afektywną dwubiegunową w okresie remisji objawów hipomaniakalnych
Amelia Głowacka
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (3), p. 226–232
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0025