LOGO
EN

2021, Vol 21, No 4


Poziom stresu związanego z pandemią COVID-19 i strategie radzenia sobie wśród pracowników opieki zdrowotnej z referencyjnego szpitala jednoimiennego w Warszawie
Anna Barczak, Helena Bulińska-Stangrecka, Beata Hintze, Małgorzata Lankiewicz-Serafin, Dariusz A. Kosior, Małgorzata Dorobek
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (4), p. 239–244
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0026

Samobójstwa pod wpływem syntetycznych katynonów
Ewelina Pieprzyca, Rafał Skowronek, Anna Skowronek, Piotr Czekaj
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (4), p. 245–250
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0027

Interpretacyjna analiza fenomenologiczna badająca wpływ tożsamości zawodowej na odczuwane samopoczucie lekarzy
Magda Szulik, Moira Cachia
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (4), p. 251–256
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0028

Wybrane metody przesiewowej oceny funkcji poznawczych w różnych kontekstach klinicznych
Magda Tomaszewska, Paula Chibowska, Emilia J. Sitek
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (4), p. 257–267
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0029

Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej w zakresie uzyskiwania remisji i redukcji częstości nawrotów w zaburzeniach lękowych
Jakub Miazgowski, Marta Tuszkiewicz, Tomasz Miazgowski
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (4), p. 268–273
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0030

Łączenie metylofenidatu i atomoksetyny w terapii zespołu nadpobudliwości psychoruchowej – narracyjny przegląd piśmiennictwa
Tomasz Wolańczyk, Zuzanna Brzozowska
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (4), p. 274–280
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0031

Problemowe użytkowanie, nadmierne korzystanie, uzależnienie od smartfona
Patrycja Pajor
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (4), p. 281–292
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0032

Leczenie bliźniąt jednojajowych, u których jednocześnie rozwinęło się zaburzenie odżywiania w związku z kwarantanną domową podczas pandemii COVID-19
Nicholas Tze Ping Pang, Sze Chet Lee, Chun Keat Ng, Jia Wen Hii, Mohd Amiruddin Mohd Kassim
Psychiatr Psychol Klin 2021, 21 (4), p. 293–296
DOI: 10.15557/PiPK.2021.0033