LOGO
EN

2022, Vol 22, No 1


Fazy maniakalne i hipomaniakalne w chorobie afektywnej dwubiegunowej a seksualność kobiet we wczesnej dorosłości
Alicja Kozakiewicz
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (1), p. 3–9
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0001

Wybrane poznawczo-behawioralne modele uzależnień behawioralnych
Angelika Kleszczewska-Albińska
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (1), p. 10–18
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0002

Przezczaszkowa stymulacja prądem elektrycznym w obrębie grzbietowo-bocznej kory przedczołowej w terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych
Justyna Garnier, Krzysztof Malej, Iwona Makowska, Krystyna Rymarczyk
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (1), p. 19–24
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0003

Skrupulatyzm – poznawczo-behawioralne rozumienie religijno-moralnego zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego i model leczenia
Paulina Albińska
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (1), p. 25–39
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0004

Rozbieżność między poczuciem kontroli a potrzebą kontroli: próba wyjaśnienia występowania objawów depresji w okresie dojrzewania
Liam Myles, Emanuele Merlo
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (1), p. 40–44
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0005

Specyficzne zaburzenia odżywiania – wybrane aspekty patogenezy i czynników ryzyka
Michał Górski, Beata Całyniuk, Jagoda Garbicz, Marta Buczkowska, Karolina Siudmak, Karolina Górska, Renata Polaniak
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (1), p. 45–54
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0006

Używanie urządzeń cyfrowych a powszechne problemy zdrowotne u dzieci i młodzieży
Diana Puzio, Iwona Makowska, Krystyna Rymarczyk
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (1), p. 55–61
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0007

Mutyzm wybiórczy – symptomatologia i czynniki predysponujące do ujawnienia się objawów zaburzenia u dzieci
Ewa Arleta Kos
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (1), p. 62–66
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0008

Olanzapina – nadużywanie i nieprawidłowe używanie
Przemysław Łukasiewicz, Antoni Ferenc
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (1), p. 67–72
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0009

Startuj nisko, mierz wysoko. Rola dawek w skutecznej terapii pregabaliną
Jarosław Woroń
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (1), p. 73–76
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0010

Komentarz redakcyjny do pracy: Startuj nisko, mierz wysoko. Rola dawek w skutecznej terapii pregabaliną
Marcin Siwek
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (1), p. 77–78
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0011

Komentarz redakcyjny do pracy: Startuj nisko, mierz wysoko. Rola dawek w skutecznej terapii pregabaliną
Małgorzata Malec-Milewska
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (1), p. 79–80
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0012