LOGO
EN

2022, Vol 22, No 2


Osobowość i wczesne nieadaptacyjne schematy jako korelaty satysfakcji seksualnej
Joanna Miniszewska, Magdalena Wojtalik, Jan Chodkiewicz
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (2), p. 87–94
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0013

Przyszłość telezdrowia w opiece nad pacjentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na przykładzie globalnego modelu Extension for Community Health Outcomes (ECHO) Autism wprowadzanego do Polski
Agnieszka Rynkiewicz, Izabela Łucka, Gabriela Grylowska, Magdalena Szura, Katarzyna Plata-Nazar
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (2), p. 95–99
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0014

Propozycja Procedury Oceny Ryzyka Samobójczego (PORS) – ochrona zdrowia i życia pacjentów w szpitalu psychiatrycznym
Anna Lubas, Danuta Rode
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (2), p. 100–106
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0015

Zastosowanie krótkoterminowej intensywnej terapii grupowej w ambulatoryjnym leczeniu adolescentów z diagnozą anoreksji i bulimii psychicznej w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed we Wrocławiu
Małgorzata Kaczmarek-Fojtar, Piotr Musiał, Monika Szewczuk-Bogusławska
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (2), p. 107–116
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0016

Modafinil jako alternatywa w leczeniu nadmiernej senności w przebiegu zaburzeń afektywnych
Natalia Piskorska, Jakub Zawadzki, Adam Wichniak
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (2), p. 117–122
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0017

Dysforia płciowa u nastolatków z zaburzeniami psychotycznymi – objaw czy zjawisko współwystępujące?
Izabela Łucka, Marta Jurczyk, Anna Łucka
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (2), p. 123–133
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0018

„Chcę być szczera. Czy to coś złego?” Studium przypadku z psychologii klinicznej – neuropsychologii. Przykład do egzaminu państwowego
Julia Wyszomirska, Anna Daniel-Sielańczyk
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (2), p. 134–144
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0019