LOGO
EN

2022, Vol 22, No 3


Zaprzeczanie pandemii – pomaga czy szkodzi? Wiara w COVID-19 i jego doświadczenie jako czynniki wpływające na psychologiczne konsekwencje stosowania neurotycznych mechanizmów obronnych
Izabela Kaźmierczak, Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Iwona Nowakowska, Joanna Rajchert, Anna Zajenkowska, Adrianna Jakubowska, Marta Bodecka-Zych
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (3), p. 151–157
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0020

Autodestruktywność pośrednia u kobiet ze schizofrenią
Konstantinos Tsirigotis
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (3), p. 158–165
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0021

Depersonalizacja – klucz do zrozumienia złożoności zjawisk dysocjacyjnych
Radosław Tomalski, Igor J. Pietkiewicz
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (3), p. 166–174
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0022

Osobowość typu borderline w ICD-11 i DSM-5 – relacyjna natura kryteriów zaburzenia
Agnieszka Krzysztof-Świderska, Dominika Małek
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (3), p. 175–179
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0023

Reagowanie bezsennością na stres u kobiet w ciąży: opis problemu, powikłania, identyfikacja grup ryzyka i możliwości terapeutyczne
Aleksandra Majewska, Dorota Wołyńczyk-Gmaj
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (3), p. 180–185
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0024

Muzykoterapia i interwencja oparta na muzyce jako forma pracy terapeutyczno wychowawczej łagodząca objawy mutyzmu wybiórczego u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Ewa Arleta Kos
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (3), p. 186–192
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0025

Samobójstwo jako forma ucieczki od traumy? Analiza występowania skłonności samobójczych po doświadczeniu gwałtu – studium przypadku
Anna Zaborowska, Joanna Ruczaj
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (3), p. 193–198
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0026