LOGO
EN

2022, Vol 22, No 4


Psychofarmakologia skoncentrowana na leku spotyka psychofarmakoterapię skoncentrowaną na osobie – leki przeciwdepresyjne
Sławomir Murawiec
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (4), p. 204–213
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0027

Pozytywny wpływ rezerwy poznawczej na dynamikę wybranych kompetencji poznawczych w 3-miesięcznej obserwacji dorosłych Polaków
Ewa Małgorzata Szepietowska
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (4), p. 214–229
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0028

Percepcja rodzinnych relacji oraz integracja osobowa młodych kobiet cierpiących na jadłowstręt psychiczny
Wanda Zagórska, Małgorzata Starzomska-Romanowska, Katarzyna Skowron
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (4), p. 230–238
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0029

Podejścia terapeutyczne skierowane do osób z zaburzeniami hazardowymi współwystępującymi z innymi zaburzeniami psychicznymi – przegląd literatury
Łukasz Wieczorek, Katarzyna Dąbrowska
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (4), p. 239–247
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0030

Zaburzenia wynikające z używania substancji w ICD-11. Zmiany w diagnostyce klinicznej
Robert Modrzyński
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (4), p. 248–252
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0031

Mikrotrauma, mikrotraumatyczne wzorce relacyjne w naszym życiu. Czy kropla wody drąży skałę?
Tomasz Mlostek
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (4), p. 253–260
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0032

Psychopatologia jadłowstrętu psychicznego: forma obrony przed depresją. Interpretacja według „teorii ludzkich narodzin” Massima Fagiolego – dwa opisy przypadków
Ludovica Costantino
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (4), p. 261–271
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0033

Zapobieganie zjawisku sekstingu wśród uczniów szkół średnich: propozycja programu profilaktycznego
Arta Dodaj, Kristina Sesar
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (4), p. 272–277
DOI: 10.15557/PiPK.2022.0034

Recenzja książki Psychoterapia między wiedzeniem a niewiedzeniem pod redakcją Wojciecha Dratha i Bogdana de Barbaro
Krzysztof Mudyń
Psychiatr Psychol Klin 2022, 22 (4), p. 278–279
DOI: